Obrázek blogu „Proč CBD není THC?“


I když těsný vztah mezi těmito dvěma sloučeninami může vést k předpokladu, že oba mají stejný dopad na tělo, srovnání molekulární struktury CBD vs. THC odhaluje pravý opak.

CBD a THC mají přesně stejný chemický složení: 21 atomů uhlíku, 30 atomů vodíku a 2 atomy kyslíku. Ti dva jsou téměř identická dvojčata. Co však tyto dvě sloučeniny odlišuje, je uspořádání jediného atomu.

CB1 a CB2 receptory

Protože THC a CBD mají různé molekulární struktury, neinteragují s receptory stejným způsobem. To velmi odlišuje účinky, které každý má na tělo. Pravděpodobně největší problém při porovnání CBD s THC.

Zatímco CBD a THC se vážou na CB2 receptor, interagují s CB1 receptory různými způsoby.

Výzkum ukazuje, že CBD se neváže přímo s CB1 receptorema jeho přítomnost může dokonce negovat vazbu mezi THC a receptory CB1, což účinně neutralizuje psychoaktivní účinky vyvolané THC. Zatímco THC jistě nabízí obrovské přínosy pro zdraví, jeho účinky na změnu mysli nejsou preferovány všemi. CBD, na druhé straně, může přinést mnoho stejných výhod THC, aniž by vyvolala jeho psychoaktivní účinky.

Ilustrační CBD-THC