Obchod

CBD Factum Obchodní podmínky

Podmínky pro CBDFactum

§1 Definice pojmů

Tato webová stránka je provozována společností CBD Factum Ltd. V celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ označují CBD Factum Sro.

Navštěvováním našich stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami, včetně těch dodatečných smluvních podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a / nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem na náš web nebo jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby.

Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky mezi námi a spotřebitelem ve verzi platné v době objednávky.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze převážně přičíst její obchodní ani samostatné profesní činnosti.

§2 Uzavření smlouvy

Na objednávky přes náš internetový obchod https://cbdfactum.com se vztahují následující ustanovení týkající se uzavření smlouvy.

V případě uzavření smlouvy je smlouva uzavřena s

CBD Factum Sro

Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2 Ireland Registrační číslo: 651521

§3 Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů, které rovněž upravují vaši návštěvu našich stránek, naleznete zde. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o našich uživatelích, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

§4 Použití CBD Factum webové stránky

S výhradou dodržení našich podmínek vám udělujeme omezenou „nevýhradní“ nepřenosnou „nesublicencovatelnou licenci k přístupu a osobnímu nekomerčnímu využití našich stránek.

Toto udělení licence nezahrnuje:

 1. jakéhokoli dalšího prodeje nebo komerčního využití této stránky nebo jejího obsahu;
 2. shromažďování a používání jakýchkoli výpisů nebo popisů produktů;
 3. derivátním použitím tohoto webu a jeho obsahu; nebo
 4. použití jakýchkoli „robotů“ pro těžbu dat nebo podobných metod sběru a extrakce dat na tomto webu.

Nesmíte používat ‚rám ani techniky rámování k uzavření jakéhokoli obsahu naší ochranné známky 'logo' nebo jiných vlastnických informací (včetně obrázků nalezených na našem webu), obsahu jakéhokoli textu nebo rozvržení / designu jakékoli stránky nebo formuláře obsaženého na stránku) bez našeho výslovného písemného souhlasu. Dále „bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte používat žádné metaznačky ani jiný„ skrytý text “využívající naše jméno„ ochranná známka “nebo název produktu.

Jakékoli porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.

Máte omezené, odvolací a nevýlučné právo na vytvoření hypertextového odkazu na domovskou stránku našeho webu, pokud nám tento odkaz nevykreslí nás nebo naše produkty či služby ve falešných, zavádějících, hanlivých nebo jinak urážlivých záležitostech.

Toto omezené právo může být kdykoli zrušeno. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte jako součást odkazu používat žádné z našich log nebo jiných vlastnických grafik nebo ochranných známek.

§5 Uživatelský obsah

Naše stránka může obsahovat funkce a funkce („Interaktivní funkce“), které uživatelům umožňují vytvářet, zveřejňovat, přenášet nebo ukládat jakýkoli obsah („Obsah uživatele“). Uživatelský obsah je veřejně viditelný a může zahrnovat informace o vašem profilu a veškerý obsah, který zveřejníte na základě svého profilu, ale nezahrnuje informace o vašem účtu ani informace, které zadáte za účelem nákupu. Souhlasíte s tím, že jste výlučně zodpovědní za svůj uživatelský obsah a za používání interaktivních funkcí a že používání interaktivních funkcí provádíte na své vlastní riziko. Váš obsah nebude publikován, dokud nebude zkontrolován moderátorem.

§6 Práva k obsahu uživatele

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, na našich stránkách nebo ve zvláštní dohodě s námi, nenárokujeme vlastnictví ani kontrolu nad jakýmkoli obsahem uživatele. Odesláním nebo zveřejněním uživatelského obsahu na našem webu nám však dáváte neexkluzivní, bezplatná, celosvětová, trvalá, neodvolatelná, převoditelná a plně sublicencovatelná práva používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobit, publikovat, překládat, vytvářet odvozené díla z, distribuovat, provádět a zobrazovat takový uživatelský obsah na našich stránkách a na webech třetích stran a mobilních aplikacích a ve všech ostatních médiích nebo formátech, ať už aktuálně známých nebo dále vyvíjených, pro jakýkoli účel a bez jakékoli náhrady pro vás. Rovněž udělujete uživatelům našich stránek právo na přístup k vašemu uživatelskému obsahu v souvislosti s jejich používáním na našich stránkách.

§7 Omezení práv na užívání

Souhlasíte s tím, že nesmíte (a souhlasíte s tím, že nepovolíte žádné jiné osobě nebo subjektu používající vaše heslo a identifikaci):

 • stáhnout „upravit“ reprodukovat „přizpůsobit“ překládat „reverzní inženýrství“ vytvářet odvozená díla na základě „veřejně vystaveného“ prodávajícího „nájemného“ licence “nebo jakýmkoli způsobem komerčně využívat jakoukoli část našeho webu“ s výjimkou a v rozsahu výslovně povoleném podle těchto podmínek ;
 • shromažďovat jakékoli informace o jiných uživatelích (včetně uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres) za jakýmkoli jiným účelem, než k získání a / nebo sdílení recenzí s ostatními uživateli;
 • přenášet nebo nahrávat na naši stránku jakoukoli položku obsahující nebo ztělesňující jakoukoli virovou „červ“, vadu „malware“ trojskou koně, softwarovou bombu nebo jinou funkci navrženou tak, aby jakýmkoli způsobem poškodila nebo degradovala výkon našeho webu „jakýkoli jiný web“ nebo jakýkoli počítač nebo jiné zařízení nebo systém ‚nebo užívání našich stránek jakýmkoli uživatelem;
 • k vyhledání nebo indexování jakékoli části našeho webu použijte jakoukoli aplikaci pro vyhledávání a vyhledávání webů typu „pavouk“ nebo jiné zařízení;
 • přeformátujte nebo orámujte jakoukoli část webových stránek, které jsou součástí našeho webu;
 • vytvářet uživatelské účty automatizovanými prostředky nebo pod falešnými nebo podvodnými tvrzeními;
 • používat naše stránky k porušení bezpečnosti nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli počítači nebo počítačové síti nebo jinému zařízení nebo systému (včetně neoprávněných pokusů o nalezení hesel nebo bezpečnostních šifrovacích kódů);
 • vytvářet nebo přenášet jiným uživatelům nevyžádanou elektronickou komunikaci „jako je„ spam “nebo jinak narušovat užívání našich stránek jinými uživateli;
 • odstraňte jakoukoli ochrannou známku týkající se autorských práv nebo jiná upozornění na vlastnická práva obsažená na našich stránkách nebo na nich;
 • odesílat na náš web jakýkoli obsah, který nepravdivě uvádí nebo naznačuje, že takový obsah je sponzorován nebo schválen námi;
 • kopírovat nebo ukládat jakýkoli uživatelský obsah nabízený na našich stránkách, kromě pro vaše osobní „nekomerční použití;
 • podniknout jakékoli kroky, které ukládají „nebo mohou ukládat“ podle našeho výhradního uvážení „nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení dat nebo provozu na naší stránce nebo IT infrastrukturu používanou k provozu a zpřístupňování našich stránek; nebo
 • odesílat na náš web jakýkoli obsah, který je nezákonný nebo usnadňuje „představuje“ propaguje nebo podporuje nezákonnou činnost; nebo jinak používat naše stránky k přenosu nebo ukládání nezákonného materiálu ‚včetně veškerého materiálu považovaného za ohrožující nebo obscénní;
 • používat naše stránky a / nebo jakýkoli uživatelský obsah „úmyslně nebo neúmyslně“ k porušení jakýchkoli platných místních „státních“ federálních nebo mezinárodních zákonů.

Nemáme žádnou povinnost sledovat jakékoli chování uživatelů na našem webu a vyhrazujeme si právo a máme absolutní pravomoc sledovat jakékoli chování uživatelů na našem webu kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění.

§8 Zpětná vazba

Odděleně od obsahu uživatele můžete mít možnost odesílat dotazy, návrhy komentářů, recenze a další informace týkající se našich stránek, nás a našich produktů nebo služeb („zpětná vazba“). Souhlasíte s tím, že zpětná vazba není důvěrná a stane se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, na takovou zpětnou vazbu a budeme mít právo na neomezené použití a šíření zpětné vazby pro jakýkoli účel, komerční nebo jinak, bez potvrzení nebo náhrady vám.

§9 ceny, náklady na dopravu a platby

Uvedené ceny zahrnují zákonnou daň z obratu a další složky ceny. Kromě toho jsou zde případné náklady na dopravu. Spotřebitel má možnost platit předem nebo kreditní kartou (Visa, Mastercard).

Lze použít pouze platné kreditní karty nebo jiný způsob platby, který je pro nás přijatelný. Odesláním své objednávky prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni používat určenou kartu nebo metodu a zmocňujete nás účtovat vaši objednávku (včetně daní, dopravy, manipulace a dalších částek popsaných na našem webu) na tuto kartu nebo jinou metodu. Pokud kartu (nebo jiný způsob) nelze ověřit, je neplatná nebo není jinak přijatelná, může být vaše objednávka automaticky pozastavena nebo zrušena.

§10 Proces nákupu

Snažíme se být co nejpřesnější a eliminovat chyby na našem webu; Nezaručujeme však, že jakýkoli produkt, služba, popis, fotografie, cena nebo jiné informace jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb.

V případě chyby, ať už na našem webu, v potvrzení objednávky, při zpracování objednávky, dodávce produktu nebo služby nebo jinak, vyhrazujeme si právo opravit takovou chybu a případně upravit vaši objednávku (včetně účtování správného poplatku) cena) nebo zrušit objednávku a vrátit jakoukoli účtovanou částku. Jediným řešením v případě takové chyby je zrušení objednávky a vrácení peněz.

Všechny položky podléhají dostupnosti a vyhrazujeme si právo stanovit množstevní limity pro jakoukoli objednávku, odmítnout celou nebo část objednávky a ukončit výrobky nebo služby bez předchozího upozornění, i když jste již objednávku zadali. Všechny ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit jakékoli objednávky zadané pro produkty a / nebo služby, jejichž prodej nebo použití takového produktu a / nebo služby ve vašem státě nebo jurisdikci je omezeno nebo zakázáno.

§11 Doručení

Pokud není v popisu produktu uvedeno jinak, všechny námi nabízené položky jsou připraveny k okamžitému odeslání. Dodání probíhá zde nejpozději do 2 pracovních dnů. V tomto případě začíná lhůta pro doručení v případě platby předem v den následující po platebním příkazu běžet ode dne následujícího po uzavření smlouvy do banky účtované převodem a pro všechny ostatní platební metody. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli nebo ve státní svátek v místě dodání, končí lhůta následujícího pracovního dne.

Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodaného zboží nepřevede na kupujícího, dokud nebude zboží předáno kupujícímu.

Dodáváme pouze do těchto zemí: BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK , ES, SE, IS, LI a NO.

NEPOSKYTUJEME a NEDORUČUJEME do Německa, Rakouska a Švýcarska!

§12 Váš účet

Abyste mohli nakupovat produkty z našeho webu, musíte se zaregistrovat. Pokud se zaregistrujete, souhlasíte s poskytnutím přesných a úplných registračních údajů.

Jste výhradně zodpovědní za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla. Okamžitě nás informujete o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení nebo hrozícím porušení bezpečnosti těchto stránek.

Pokaždé, když použijete heslo, budete považováni za oprávněni k přístupu a používání webu způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, a nemáme žádnou povinnost prozkoumat autorizaci nebo zdroj jakéhokoli takového přístupu nebo použití této stránky.

Za veškerý přístup k tomuto webu a jeho používání kdokoli, kdo používá heslo a e-mailovou adresu, kterou jste si původně vybrali, budete výhradně odpovědní za to, zda je tento přístup a používání tohoto webu skutečně povoleno, včetně, bez omezení, veškeré komunikace a přenosy a všechny závazky (včetně, ale bez omezení, finančních závazků) vzniklé takovým přístupem nebo použitím.

§13 Výhrada vlastnického práva a práva na odstoupení od smlouvy

Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Spotřebitelé mají nárok na zákonné právo na zrušení. Podnikatelům není přiznáno dobrovolné právo na odstoupení.

§14 Záruka

Platí zákonné záruční předpisy.

§15 Odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky na internetu, které jsou vlastněny a provozovány třetími stranami. Berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za provoz nebo obsah umístěný na jakémkoli takovém webu.

§16 Ukončení

Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit uzavřením účtu, přerušením používání tohoto webu a oznámením o ukončení. Vyhrazujeme si právo, bez předchozího upozornění a podle našeho výhradního uvážení, ukončit vaše právo používat tento web nebo jakoukoli jeho část a zablokovat nebo zabránit vašemu budoucímu přístupu a používání tohoto webu nebo jakékoli jeho části.

§17 Autorská práva

Veškerý obsah zahrnutý na tomto webu, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, digitální stahování, kompilace dat a software, je majetkem nás nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn mezinárodními autorskými zákony. Kompilace veškerého obsahu na tomto webu je výhradním vlastnictvím nás, s autorským právem k této sbírce námi a chráněným mezinárodními zákony o autorských právech.

§18 Odškodnění

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste nás, naše dceřiné společnosti a přidružené společnosti a naše příslušné úředníky, ředitele, zástupce, partnery, členy, zaměstnance, nezávislé dodavatele, poskytovatele služeb a konzultanty (dále jen „naše spřízněné strany“) hájili, odškodnili a chránili před škodou. z jakýchkoli nároků, škod, nákladů, závazků a výdajů („nároky“) vyplývajících nebo souvisejících s

 1. váš přístup a použití nebo zneužití našich stránek;
 2. jakýkoli uživatelský obsah, který zveřejníte, nahrajete, použijete, distribuujete, ukládáte nebo jinak přenášíte na naše stránky nebo prostřednictvím těchto stránek;
 3. jakoukoli zpětnou vazbu, kterou poskytnete;
 4. vaše porušení těchto podmínek; a
 5. vaše porušení jakýchkoli práv jiného.

Souhlasíte s tím, že nám budete neprodleně informovat o jakýchkoli pohledávkách třetích stran, spolupracovat s námi při jejich obhajobě a platit veškeré poplatky, náklady a výdaje spojené s obhajobou takových pohledávek (včetně, ale nejen, honorářů právníků). Dále souhlasíte s tím, že budeme mít právo kontrolovat obranu nebo řešení jakýchkoli nároků třetích stran.

§19 věkové ověření

Pokud vaše objednávka zahrnuje zboží, jehož prodej podléhá věkovým omezením, zajistíme, aby zákazník dosáhl požadovaného minimálního věku pomocí spolehlivého postupu, který zahrnuje osobní identifikaci a kontrolu věku. Doručovatel doručuje zboží až po ověření věku a pouze k zákazníkovi osobně.

§20 Úpravy stránek

Vyhrazujeme si právo dočasně nebo natrvalo modifikovat nebo ukončit tuto stránku nebo jakékoli její funkce nebo části bez předchozího upozornění.

§22 Různé

Kompletní podmínky jsou u nás uloženy v revizním systému nabízeném CMS. Před odesláním objednávky přes náš online systému nákupního košíku lze údaje smlouvy vytisknout pomocí funkce tisku prohlížeče nebo uložit elektronicky. S odesláním potvrzení objednávky je zaslána také aktuální verze obchodních podmínek ve formátu PDF, aby měl zákazník možnost si ji uložit.

Evropská komise poskytuje online platforma pro řešení sporů (OS), dostupná zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Smluvní jazyk je národní jazyk TLD, pod kterým byla doména zpřístupněna.

§23 Klauzule o oddělitelnosti

Pokud by některá z ustanovení těchto Podmínek byla neúčinná, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

§24 Zřeknutí se odpovědnosti

s výjimkou případů, kdy je to výslovně stanoveno, jsou naše stránky, včetně veškerého obsahu stránek, a služby poskytované na tomto webu nebo v souvislosti s ním poskytovány „tak, jak jsou“ a „se všemi vadami“ bez prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané.

Zřekáváme se všech ostatních prohlášení, záruk, podmínek a povinností, výslovných, předpokládaných nebo zákonných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk, povinností nebo podmínek:

 1. prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo použití, výsledků, titulu a neporušování; a
 2. vytvořené obchodním využitím, obchodním jednáním nebo průběhem výkonu.

Neneseme ani nezaručujeme, že náš web je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný. Nezastupujeme ani nezaručujeme, že tento web nebo naše servery neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Přečtěte si také naši stránku s vyloučením odpovědnosti.

§25 Otázky

Dotazy týkající se těchto podmínek, našich zásad ochrany osobních údajů nebo jiných materiálů souvisejících se zásadami lze adresovat našim zástupcům zasláním e-mailu na adresu: office@cbdfactum.com

Poslední aktualizace: 2023-02-03

byl přidán do košíku. Zobrazit košík