Právní zpřístupnění

CBD Factum Právní informace - důvěryhodný partner

CBD Factum Ltd.
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2
Ireland

Telefon: + 34 951 20 48 58
Mondy - pátek: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefon: + 49 (89) 24 88 06 81
Mondy - pátek: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefon: + 44 870 39 22 686
Pondělí - pátek SEČ: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Director: Peter VARGA
Registered in Ireland
Company No. 651521

Odpovědný podle § 18 MStV:
Peter VARGA
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Evropská komise poskytuje online platforma pro řešení sporů (OS), dostupná zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Legal Disclosure created with the Trusted Shops lawyer in cooperation with Wilde Beuger Solmecke lawyers.

byl přidán do košíku. Zobrazit košík